Wycieczka po fabryce

Fabryka na zewnątrz

yrtytr

tgreytr

Warsztat przetwarzania

jghkut

iutyuy

factory (6)

ytuiyu

utyiuy

hjgituy

uytiuyo

factory (4)

iutuy

utyiuyoi

truytuy

gfhjytiu

Warsztat produkcji form

utyiu

truyy

factory (9)

factory (5)

ytruytr

Warsztat wtryskowy

factory (2)

factory (1)

factory (7)